Privacyverklaring Pinault Gardens

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, geïnteresseerden en opdrachtgevers? Je leest het in deze privacyverklaring.

Over ons

Pinault Gardens adviseert bedrijven bij het inrichten en opbouwen van hun marketing en communicatie en ontwikkelt marketing en communicatiecampagnes voor uiteenlopende opdrachtgevers. Ons adres is: Ramplaan 108C, 2015 GZ in Haarlem

Met vragen over privacy kun je terecht bij Peter Meijers, telefoonnummer 06-14309146 of per mail: peter.meijers@pinault.nl.

Via peter.meijers@pinault.nl kun je een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht je het idee hebben dat wij niet goed met jouw gegevens omgaan, dan kun je een klacht indienen bij peter.meijers@pinault.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken gegevens van websitebezoekers en geïnteresseerden/opdrachtgevers en voor verschillende doeleinden.

De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen.

Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren (zie hier).

Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je via e-mail, telefonisch of persoonlijk te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.

Als je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.

Als je opdrachtgever wordt bij ons, dan breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.

Websitebezoekers

Bij het bezoek van deze website ontvang je functionele, analytische en marketing cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die het mogelijk maken om te volgen welke onderdelen van de website worden bezocht, hoe vaak en met welke apparaten (PC, tablet, telefoon, etc) en vanaf welk IP-adres. Mocht je dit niet willen, dan kun je cookies in je browser uitzetten.

Om te lezen hoe dat moet, kun je hier kijken.

Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/vertegenwoordigers van organisaties.

Het gaat om:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN-nummer
 • IP-adres
 • Contact- en telefoonnotities

Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld.

Voor geïnteresseerden hanteren we een bewaartermijn van 2 jaar na het laatste contact, voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen.

Wijzigingen

Wij kunnen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op www.pinault.nl

Versie 2, juli 2023